HDKJ 产品推荐:

单轴舵机:

HDKJ D3606    HDKJ D3609    HDKJ D3615    HDKJ D3620    HDKJ D3625    HDKJ D3630   
HDKJ D3009    HDKJ D3015    HDKJ DS3020    HDKJ DS3025   

双轴舵机:

HDKJ S3090D    HDKJ S3150D    HDKJ S3315D   

舵机生产厂家:

东莞市华舵模型科技有限公司   

机器人舵机是什么

回复

fjjdwx 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 108 次浏览 • 2019-10-25 16:07 • 来自相关话题

数字舵机控制

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 234 次浏览 • 2019-08-24 00:01 • 来自相关话题

360度舵机

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 210 次浏览 • 2019-08-24 00:00 • 来自相关话题

舵机是什么

回复

fjjdwx 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 235 次浏览 • 2019-08-23 23:59 • 来自相关话题

sg90舵机

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 203 次浏览 • 2019-08-23 23:59 • 来自相关话题

舵机sg90

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 227 次浏览 • 2019-08-23 23:59 • 来自相关话题

舵机抖动是什么原因

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 205 次浏览 • 2019-08-23 23:56 • 来自相关话题

舵机与接收机怎么接

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 207 次浏览 • 2019-08-23 23:56 • 来自相关话题

舵机怎么调到中间

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 251 次浏览 • 2019-08-23 23:56 • 来自相关话题

舵机怎样调到中立位置

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 193 次浏览 • 2019-08-23 23:55 • 来自相关话题

51单片机舵机控制原理

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 226 次浏览 • 2019-08-23 23:55 • 来自相关话题

舵机什么牌子的好用

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 199 次浏览 • 2019-08-23 23:54 • 来自相关话题

如何用l298n驱动舵机

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 120 次浏览 • 2019-08-23 23:54 • 来自相关话题

舵机最小转动角度

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 226 次浏览 • 2019-08-23 23:53 • 来自相关话题

舵机只往一个方向转

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 191 次浏览 • 2019-08-23 23:53 • 来自相关话题

遥控车舵机安装图解

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 154 次浏览 • 2019-08-23 22:58 • 来自相关话题

舵机怎么制作机器人

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 209 次浏览 • 2019-08-23 22:57 • 来自相关话题

舵机可以做机器人的那部分

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 146 次浏览 • 2019-08-23 22:57 • 来自相关话题