HDKJ 产品推荐:

单轴舵机:

HDKJ D3606    HDKJ D3609    HDKJ D3615    HDKJ D3620    HDKJ D3625    HDKJ D3630   
HDKJ D3009    HDKJ D3015    HDKJ DS3020    HDKJ DS3025   

双轴舵机:

HDKJ S3090D    HDKJ S3150D    HDKJ S3315D   

舵机生产厂家:

东莞市华舵模型科技有限公司   

舵机可以做机器人的那部分

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 149 次浏览 • 2019-08-23 22:57 • 来自相关话题

舵机 机器人 安装

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 91 次浏览 • 2019-08-23 22:56 • 来自相关话题

舵机机器人图解

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 145 次浏览 • 2019-08-23 22:56 • 来自相关话题

diy舵机

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 100 次浏览 • 2019-08-23 22:54 • 来自相关话题

双足机器人舵机

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 144 次浏览 • 2019-08-23 22:53 • 来自相关话题

舵机舵盘的使用

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 153 次浏览 • 2019-08-23 22:53 • 来自相关话题

舵机有什么用

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 193 次浏览 • 2019-08-23 22:52 • 来自相关话题

kst舵机生产厂家

回复

匿名用户 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 104 次浏览 • 2019-08-23 22:51 • 来自相关话题

机器人舵机选择

回复

三哥 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 175 次浏览 • 2019-08-23 22:50 • 来自相关话题

机器人伺服舵机

回复

三哥 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 100 次浏览 • 2019-08-17 14:35 • 来自相关话题

智能机器人舵机多钱?

回复

三哥 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 186 次浏览 • 2019-08-17 14:35 • 来自相关话题

9g舵机接线

回复

三哥 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 183 次浏览 • 2019-08-10 15:01 • 来自相关话题

舵机接线方法最好图解

回复

三哥 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 98 次浏览 • 2019-08-10 15:00 • 来自相关话题

mg996r舵机说明书

HDKJ 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 247 次浏览 • 2019-08-07 23:51 • 来自相关话题

9g舵机参数电流

HDKJ 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 134 次浏览 • 2019-08-07 23:47 • 来自相关话题

9g舵机扭力是多大。

HDKJ 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 502 次浏览 • 2019-08-07 23:45 • 来自相关话题

9克舵机使用手册

HDKJ 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 148 次浏览 • 2019-08-07 23:45 • 来自相关话题

9g舵机什么意思

HDKJ 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 213 次浏览 • 2019-08-07 23:45 • 来自相关话题